Főoldal Építési műszaki ellenőrzés
Építési műszaki ellenőrzés PDF Nyomtatás E-mail
2018. június 10. vasárnap, 09:18

Építési műszaki ellenőri tevékenység

Az Építési műszaki ellenőr az Építtetővel áll megbízásos jogviszonyban.

Kötelező Építési műszaki ellenőrt megbízni, ha:

- az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi,
- az építési beruházás a Közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik,
- az építőipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képezi,
- az építőipari kivitelezési tevékenység műemléki védelem alatt álló építményt érint,
vagy
- építtetői fedezetkezelő működik közre.

Az Építési műszaki ellenőr kötelező közreműködése legalább az építési beruházás induló kivitelezési munkáira vonatkozó kivitelezési szerződés megkötésétől az építési beruházás
végszámla kiegyenlítéséig tart.

Ez nem zárja ki azt, sőt ajánlott is lehet, hogy a Megbízó (Építtető) korábban is igénybe vegye az Építési műszaki ellenőr segítségét. Ezzel már akár tervhibák is kiderülhetnek még a tervezési díjak kifizetése előtt.

 

Feladatai:

 • az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását,
 • a hatósági eljárásban záradékolt építészeti-műszaki dokumentációban valamint a kivitelezési dokumentációban foglaltak betartásának ellenőrzése
 • az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez szükséges jogszabályban előírt dokumentumok (tervek) meglétének ellenőrzése
 • az elektronikus építési napló vezetése esetén az építési napló készenlétbe helyezésének ellenőrzése
 • az építési munkaterület átadásának ellenőrzése
 • az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése
 • az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a geotechnikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése
 • az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése
 • a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban
 • a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére
 • az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése
 • a műszakilag indokolt további vizsgálatok meghatározása, az ellenőrzések és a vizsgálatok adatainak valamint a szükséges intézkedések meghatározásának bejegyzése az építési naplóba
 • az átadás-átvételi eljárásban való részvétel
 • egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése
 • a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése
 • a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése
 • az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban
 • műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése
 • műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására)
 • pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése
 • teljesítésigazolás kiállítása és átadása vagy megküldése a fővállalkozó részére, rögzítése az építési naplóban
 • műszaki igazolás kiállítása
 • a kivitelezési szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása
 • annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban meghatározott, az Étv. 41. §-a szerinti, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű beépítés ellenőrzése (FMV feladata is)
 • az építési naplóban történő rögzítés mellett a tervező által a kivitelezési dokumentációban megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű helyettesítő építési termék kiválasztása a tervező jóváhagyásával és az építtető egyetértésével (FMV feladata is)
 • összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét
 • gondoskodik arról, hogy az egyes fővállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok – az építési napló részeként – a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak
 • hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt – az építési naplóban igazoltan – haladéktalanul értesíteni
 • Egyéb, szerződésben vállalt feladatok

 

A megbízási szerződés kötelező elemei:

 • az építtető neve, címe vagy székhelye, adószáma, elérhetősége, a képviseletében eljáró személy neve vagy megnevezése, címe vagy székhelye és elérhetősége
 • az építési műszaki ellenőr neve, nyilvántartási száma, névjegyzéki jele, elérhetősége, NÜJ száma
 • az építtetői fedezetkezelő (ha van) megnevezése, cégjegyzékszáma, adószáma, címe, telefonszáma, elektronikus elérhetősége
 • az építőipari kivitelezési tevékenység meghatározása, helye, a kivitelezés várható kezdési és befejezési időpontja
 • az építési műszaki ellenőrnek a kivitelezési szerződés teljesítéséhez kapcsolódó feladatai
 • az építési műszaki ellenőr díja, fizetési módja, határideje
 • az építési műszaki ellenőrnek a jogszabályban meghatározott feladatokon és felelősségén kívüli további feladatai és felelősségei, egyéb építtetői elvárások, felhatalmazások
 • az építési műszaki ellenőrzés gyakorisága
 • az építési naplóba való bejegyzés gyakorisága, a bejegyzésről az építtető tájékoztatásának módja

 

Tájékoztató díjak:

 • 12000 Ft / mérnökóra
 • 3000 Ft / m2


TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁSÉRT ÉRDEKLŐDJÖN E-MAILBEN ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

VAGY TELEFONON (+36-30-213-4103)

 

Módosítás dátuma: 2023. január 17. kedd, 14:35
 


Támogatja a Joomla!. Designed by: ThemZa themes ntc hosting Valid XHTML and CSS.